लुम्विनी मेडिकल कलेज भन्छ:कोरोना सम्भावित विरामी नल्याउँदा हुन्छ

0